İngilizce Terim: Failure Modes, Effects, And Criticality Analysis

Türkçe Terim: Hata Modları Etkileri Ve Kritiklik Analizi

Kısaltma:FMECA

[1]Arızaların temel nedenlerini ve bunların üretim, emniyet, maliyet, kalite vb. üzerine etkilerini anlamak için kullanılan mantığa dayalı aşamalı yöntem. Güvenilirlik merkezli bakımın bir parçası olarak kullanılır.
[2]Hata modları ve etkileri analizinin (FMEA) farklı bir versiyonu. Hata modunun sonucunun öneminin nicel bir tahminini içerir.


Bu içerik Hata Modları Etkileri Ve Kritiklik Analizi (Failure Modes, Effects, And Criticality Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.