İngilizce Terim: Fail-Safe

Türkçe Terim: Hata Korumalı

Kısaltma:-

Kontrol ekipmanının arızası veya enerjinin kesilmesi gibi durumlarda ekipmanın tasarımından gelen sistemi tehlikeye atmayacak konuma ve/veya duruma gelmesidir. Hata korumalı ekipmanlar sistemin güvenli konumda kalmasını sağlar.


Bu içerik Hata Korumalı (Fail-Safe) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.