İngilizce Terim: Error Likely Situations

Türkçe Terim: Hata Gibi Durumlar

Kısaltma:ELS

Performansı etkileyen veya şekillendiren faktörlerin işçilerin yetenekleri, sınırlamaları veya ihtiyaçlarıyla uyumlu olmadığı çalışma durumu. Bu gibi durumlarda, işçilerin stresli koşullar altında hata yapma ihtimali çok yüksektir.


Bu içerik Hata Gibi Durumlar (Error Likely Situations) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.