İngilizce Terim: Fault Tree

Türkçe Terim: Hata Ağacı

Kısaltma:-

Belirli bir hata ile sonuçlanabilecek arızaların kombinasyonlarını grafik olarak gösteren mantık modeli.


Bu içerik Hata Ağacı (Fault Tree) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.