İngilizce Terim: Fault Tree Analysis

Türkçe Terim: Hata Ağacı Analizi

Kısaltma:-

Bir sistemin hata mekanizmalarının mantıksal bir modeli kullanılarak, tehlikeli olay frekansının tahmin edilmesi.


Bu içerik Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.