İngilizce Terim: Harmful Event

Türkçe Terim: Zararlı Olay

Kısaltma:

Tehlikeli bir durumun veya tehlikeli bir olayın zarara yol açtığı olay.


Bu içerik Zararlı Olay (Harmful Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.