İngilizce Terim: External Context

Türkçe Terim: Harici Bağlam

Kısaltma:-

Kuruluşun hedeflerine ulaşmaya çalıştığı dış çevre.

Not: Harici bağlam şunları içerebilir;
– Uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel olmak üzere kültürel, sosyal, politik, hukuki, düzenleyici, mali, teknolojik, ekonomik, doğal ve rekabetçi çevre;
– Kuruluşun hedeflerini etkileyen anahtar sürücüler ve eğilimler;
– Dış paydaşların ilişki algıları ve değerleri.


Bu içerik Harici Bağlam (External Context) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.