İngilizce Terim: Raw Data

Türkçe Terim: Ham Veri

Kısaltma:

Güvenilirlik verilerinin çıkarıldığı orijinal kayıtlar. Ekipmanların arızalanması, onarımı ve maruziyet saatleri ya da veri elemanlarına yerleştirilmek üzere analiz ve şifreleme gerektiren talepler.


Bu içerik Ham Veri (Raw Data) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.