İngilizce Terim: Safety

Türkçe Terim: Güvenlik

Kısaltma:

Kabul edilemez riskten uzaklaşma.


Bu içerik Güvenlik (Safety) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.