İngilizce Terim: Safety Instrumented Systems

Türkçe Terim: Güvenlik Enstrümanlı Sistem

Kısaltma:SIS

Bir veya daha fazla güvenlik enstrümanlı fonksiyonu (SIF) gerçekleştiren sensörlerin, mantıksal çözümleyicilerin ve son elemanların birleşimidir.


Bu içerik Güvenlik Enstrümanlı Sistem (Safety Instrumented Systems) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.