İngilizce Terim: Safety Integrity Level

Türkçe Terim: Güvenlik Bütünlük Seviyesi

Kısaltma:SIL

[1]Güvenlik enstrümanlı fonksiyonun (SIF) performans kriterini ve talep durumunda işlevini yerine getirmekte başarısız olan güvenlik enstrümanlı fonksiyonun (SIF) hata olasılığını tanımlar.
[2]Güvenlik bütünlüğü seviyesi 4’ün en yüksek, 1’in en düşük olduğu bir dizi güvenlik bütünlüğü değerine karşılık gelen 4 farklı değerden birisi.


Bu içerik Güvenlik Bütünlük Seviyesi (Safety Integrity Level) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.