İngilizce Terim: Safety Integrity

Türkçe Terim: Güvenlik Bütünlüğü

Kısaltma:

Belirli bir süre içerisinde belirli şartlar altında güvenlik fonksiyonlarını tatmin edici bir şekilde yerine getiren elektrik/elektronik/programlanabilir elektronik (E / E / PE) güvenliği ile ilişkili sistemin olasılığı.


Bu içerik Güvenlik Bütünlüğü (Safety Integrity) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.