İngilizce Terim: Safe State

Türkçe Terim: Güvenli Durum

Kısaltma:

Güvenliğin elde edildiği kontrol altındaki elemanın durumu.


Bu içerik Güvenli Durum (Safe State) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.