İngilizce Terim: Safe Work Practices

Türkçe Terim: Güvenli Çalışma Uygulamaları

Kısaltma:-

Yüskekte çalışma, sıcak çalışma ve kapalı alan gibi dönemsel faaliyetlerle ilişkili riskleri yönetmek üzere tasarlanmış politikalar, prosedürler, izinler ve diğer sistemlerin bir araya gelmiş hali.


Bu içerik Güvenli Çalışma Uygulamaları (Safe Work Practices) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.