İngilizce Terim: Safety Extra-Low Voltage System

Türkçe Terim: Güvenli Aşırı Düşük Voltajlı Sistem

Kısaltma:SELV

normal şartlar altında ve diğer devrelerdeki topraklama hataları da dahil olmak üzere sadece tek hata şartları altında voltajın, aşırı düşük voltaj değerini aşamayacağı elektrik sistemi


Bu içerik Güvenli Aşırı Düşük Voltajlı Sistem (Safety Extra-Low Voltage System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.