İngilizce Terim: Safe Failure Fraction

Türkçe Terim: Güvenli Arıza Kesri

Kısaltma:SFF

Güvenlikle ilgili bir unsurun özelliği, tespit edilen veya edilemeyen güvenli ve tehlikeli arızaların ortalama başarısızlık oranları. (#safe plus dangereous güvenli ve tehlikeli olarak çevirdim emin değilim) Bu oran aşağıdaki formül ile gösterilir:
SFF = (ΣλS avg + ΣλDd avg)/(ΣλS avg + ΣλDd avg+ ΣλDu avg )
Arıza oranları sabit hata oranlarına dönüşürse denklem sadeleşir,
SFF = (ΣλS + ΣλDd)/(ΣλS + ΣλDd + ΣλDu )


Bu içerik Güvenli Arıza Kesri (Safe Failure Fraction) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.