İngilizce Terim: Reliability

Türkçe Terim: Güvenilirlik

Kısaltma:-

[1]Bir parçanın belirli bir süre için belirtilen şartlar altında gerekli bir işlevi yerine getirebilme yeteneği; genellikle arızalar arasındaki ortalama süre olarak ifade edilir.
[2]Belli bir zaman aralığında, bir ekipmanın belirli bir şartı yerine getirmesi olasılığı.


Bu içerik Güvenilirlik (Reliability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.