İngilizce Terim: Confidence Limits

Türkçe Terim: Güven Sınırı

Kısaltma:

Güven aralığının alt ve üst (uç) noktaları.


Bu içerik Güven Sınırı (Confidence Limits) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.