İngilizce Terim: Confidence İnterval

Türkçe Terim: Güven Aralığı

Kısaltma:

Değişken bir değerin, belirli bir aralıkta kalacağı değerler dizisi.


Bu içerik Güven Aralığı (Confidence İnterval) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.