İngilizce Terim: Group (Of Electrical Equipment For Explosive Atmospheres)

Türkçe Terim: Grup (Patlayıcı Ortamlar İçin Elektrikli Ekipman Grubu)

Kısaltma:

Elektrikli ekipmanların, kullanılması düşünülen tehlikeli ortamlara göre sınıflandırılması.
Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli ekipmanlar 3 alt gruba ayrılır:
Grup I: Grizu patlamasına yatkın madenlere uygun elektrikli ekipmanlar.
Grup II: Grizu patlamasına yatkın madenler harici patlayıcı gaz ortamı bulunduran alanlara uygun elektrikli ekipmanlar.
Grup III: Patlayıcı toz ortamı bulunduran alanlara uygun elektrikli ekipmanlar.


Bu içerik Grup (Patlayıcı Ortamlar İçin Elektrikli Ekipman Grubu) (Group (Of Electrical Equipment For Explosive Atmospheres)) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.