İngilizce Terim: Grounding

Türkçe Terim: Topraklama

Kısaltma: –

Bir veya daha fazla iletken ekipmanı toprağa bağlama süreci. Eş potansiyelin (bonding) spesifik bir biçimidir. (Bknz: eş potansiyel)


Bu içerik Topraklama (Grounding) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.