İngilizce Terim: Apparent Cause Analysis

Türkçe Terim: Görünür Sebep Analizi

Kısaltma:ACA

Belirli bir olayın sonuçla doğrudan ilişkili olan sebebine odaklanan, gayri resmi soruşturma metodu.


Bu içerik Görünür Sebep Analizi (Apparent Cause Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.