İngilizce Terim: Callout

Türkçe Terim: Göreve Çağrı

Kısaltma:-

Bakım yapan personelin mesai saatleri dışında bakım çalışması için çağırılması.


Bu içerik Göreve Çağrı (Callout) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.