İngilizce Terim: Task

Türkçe Terim: Görev

Kısaltma:-

[1]Kontrolleri yapan kişiye veya bakımcıya ne yapması gerektiğini bildiren bir görev listesindeki tek bir öğe; bir talimat.
[2]Açıkça tanımlanmış bir başlangıç ve durma noktasına sahip çalışma birimi.


Bu içerik Görev (Task) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.