İngilizce Terim: Task List

Türkçe Terim: Görev Listesi

Kısaltma:-

[1]Araştırma, analiz ve gözlem yoluyla bir iş pozisyonu veya iş alanı tarafından yerine getirilen görevleri tanımlayan ve kategorize eden liste. Görev Listesinde bulunan bilgiler, yazılı prosedürlerin geliştirilmesi için temel sağlayabilir.
[2]Kontrolleri yapan kişiye veya bakımcıya ne yapılacığını sırasıyla belirten talimatlar.


Bu içerik Görev Listesi (Task List) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.