İngilizce Terim: Task Analysis

Türkçe Terim: Görev Analizi

Kısaltma:-

[1]Kişi ve ekipman için gereken detaylı performansı belirlemek ayrıca çevrenin, arızaların ve diğer beklenmedik olayların etkilerini belirlemek için kullanılan yöntem.
[2]Bir insan-ekipman sisteminde kişi için gerekli spesifik davranışları belirleyen analitik bir süreç. Kişi ve ekipmanın gerektirdiği detaylı performansı, çevresel koşulların, arızaların ve diğer beklenmedik olayların etkilerini belirler. İnsanlar tarafından gerçekleştirilen her görevde davranışsal adımlar şu şekildedir;
(i) duyusal sinyaller ile algılama,
(ii) kararlar, hafızada tutma ve diğer zihinsel süreçler,
(iii) gerekli tepkiler/cevaplar.


Bu içerik Görev Analizi (Task Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.