İngilizce Terim: Good Industry Practice

Türkçe Terim: İyi Sanayi Uygulaması

Kısaltma: GIP

Proses güvenliği yönetimi ve mühendislik alanlarında iyi uygulamaların tüm sanayiye yayılmasını sağlamayı amaçlayan uygulamalar bütünüdür.


Bu içerik İyi Sanayi Uygulaması (Good Industry Practice) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.