İngilizce Terim: Callback

Türkçe Terim: Geri Çağırma

Kısaltma:-

Onarımın hatayı düzeltemediği durumlarda bakım çalışmasının tekrar yapılması.


Bu içerik Geri Çağırma (Callback) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.