İngilizce Terim: Necessary Risk Reduction

Türkçe Terim: Gerekli Risk Azaltma

Kısaltma:

Tolerans gösterilen risk değerinin aşılmaması için elektrik, elektronik, programlanabilir elektronik (E/E/PE) güvenlik sistemleri ve / veya diğer risk azaltma yöntemleri ile elde edilecek risk azaltma.


Bu içerik Gerekli Risk Azaltma (Necessary Risk Reduction) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.