İngilizce Terim: Generic Data

Türkçe Terim: Genel Veri

Kısaltma:

Bir şirkete bağlı tüm tesislerin veya kimya proses endüstrisi (CPI) içerisindeki çeşitli tesislerin girdileri kullanılarak, literatür kaynaklarından, geçmiş kimyasal süreç kantitatif risk analizi (CPQRA) raporlarından ve ticari veri tabanlarından gelen veri.


Bu içerik Genel Veri (Generic Data) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.