İngilizce Terim: Gaussian Model

Türkçe Terim: Gauss Modeli

Kısaltma:

Atmosferik difüzyonun atmosferdeki türbülans ile yönlendirilen rastgele bir karışma işlemi olduğuna dayanan dağılım modeli. Bir salınım kaynağının rüzgar doğrultusunda herhangi bir noktasındaki konsantrasyonuna hem yatay hem de dikey doğrultularda gauss konsantrasyon profili ile yaklaşılır.


Bu içerik Gauss Modeli (Gaussian Model) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.