İngilizce Terim: Functional Unit

Türkçe Terim: Fonksiyonel Ünite

Kısaltma:

Belirtilen bir amacı gerçekleştirebilen; Yazılım, donanım veya her ikisini de içeren varlık.


Bu içerik Fonksiyonel Ünite (Functional Unit) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.