İngilizce Terim: Functional Safety

Türkçe Terim: Fonksiyonel Güvenlik

Kısaltma:

Elektrik/Elektronik/Programlanabilir Elektronik (E/E/PE) güvenlik sistemlerinin ve diğer risk azaltma yöntemlerinin doğru işleyişine bağlı olan ekipman kontrolü altında (EUC) ve ekipman kontrolü altındaki (EUC) kontrol sistemi ile ilgili güvenliğin bir bölümü.


Bu içerik Fonksiyonel Güvenlik (Functional Safety) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.