İngilizce Terim: Functional Safety Audit

Türkçe Terim: Fonksiyonel Güvenlik Denetimi

Kısaltma:

Fonksiyonel güvenlik gerekliliklerine özgü prosedürlerin planlanan düzenlemelere göre uyum sağlayıp sağlamadığını ve belirlenen hedeflere ulaşmak için uygun olup olmadığını belirlemek için yapılan sistematik ve bağımsız inceleme.


Bu içerik Fonksiyonel Güvenlik Denetimi (Functional Safety Audit) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.