İngilizce Terim: Function

Türkçe Terim: Fonksiyon

Kısaltma:

Prosesin standart bir performans veya gereksinime göre yapılmasını amaçlamaktadır. Tasarım FMEA’sı için nesnenin öncelikli amacıdır.
Proses FMEA’sı için üretim veya montaj işleminin öncelikli amacıdır. Algoritma temeli ise; bu [işlemi] bu [bölüme] bu [aletle] yap. Her öğe veya işlem için birçok fonksiyon bulunabilir.


Bu içerik Fonksiyon (Function) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.