İngilizce Terim: Function Diagram

Türkçe Terim: Fonksiyon Diyagramı

Kısaltma: –

Bir sistemin işlevsel davranışı hakkında bilgi sağlayan diyagram.


Bu içerik Fonksiyon Diyagramı (Function Diagram) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.