İngilizce Terim: Frequency

Türkçe Terim: Frekans

Kısaltma:-

Birim zamanda bir olayın hangi sıklıkla tekrar ettiğinin ölçüsüdür.


Bu içerik Frekans (Frequency) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.