İngilizce Terim: Functional Failure

Türkçe Terim: Fonksiyonel Arıza

Kısaltma:-

Varlığın fiziksel ömrünün, ekonomik ömrü boyunca sistematik olarak planlanmasıdır.


Bu içerik Fonksiyonel Arıza (Functional Failure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.