İngilizce Terim: Foam

Türkçe Terim: Köpük

Kısaltma:

Dikey ya da yatay yüzeyleri kaplama ve bu yüzeylere yapışma konusunda inatçı özellik gösteren, sudan ya da yağdan daha düşük yoğunluktaki küçük kabarcıklardan oluşan akışkan. Köpük, yanan yüzeyler üzerinde akarken bir yandan hava geçirmez bir örtü özelliği göstererek yanıcı buharların havayla temasını engelleyerek yangını durdurur


Bu içerik Köpük (Foam) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.