İngilizce Terim: Flashback

Türkçe Terim: Geri Tepme

Kısaltma: –

Yanıcı madde olarak kullanılan karışımın besleme hızının, sistemdeki yanma hızından düşük olması durumunda, alevlerin besleme hattına doğru ilerlemesi.


Bu içerik Geri Tepme (Flashback) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.