İngilizce Terim: Flash Fire

Türkçe Terim: Flaş Yangını

Kısaltma:

alevlenir bir gaz ya da buhar ile hava karışımının, ihmal edilebilir ya da zararsız bir aşırı basınç oluşturacak şekilde yanması


Bu içerik Flaş Yangını (Flash Fire) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.