İngilizce Terim: Flash Vaporization

Türkçe Terim: Flaş Buharlaşma

Kısaltma:

sıcaklığı atmosferik kaynama noktasının üzerinde olan bir sıvının basıncının aniden atmosferik basınca düşmesi sonucu sıvının bir kısmının ya da tamamının anlık hızlı buharlaşması


Bu içerik Flaş Buharlaşma (Flash Vaporization) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.