İngilizce Terim: Flammable Substance

Türkçe Terim: Alevlenir Madde

Kısaltma:

Kendisi alevlenir olan ya da alevlenir gaz, buhar veya sis oluşturabilen madde.


Bu içerik Alevlenir Madde (Flammable Substance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.