İngilizce Terim: Flammable Gas

Türkçe Terim: Alevlenir Gaz

Kısaltma:

Hava ya da klor gibi gaz halinde bir oksitleyiciyle karıştırıldıktan sonra yakıldığı takdirde alev alarak yanabilecek gaz. Yanıcı gaz terimi parlama noktalarının üstündeki alevlenir sıvıların ve yanıcı sıvıların buharını da kapsar.


Bu içerik Alevlenir Gaz (Flammable Gas) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.