İngilizce Terim: Flammable Gas Or Vapour

Türkçe Terim: Alevlenir Gaz Ya Da Buhar

Kısaltma:

Hava ile belirli oranlarda karıştırıldığı zaman patlayıcı gaz ortamı oluşturacak gaz ya da buhar


Bu içerik Alevlenir Gaz Ya Da Buhar (Flammable Gas Or Vapour) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.