İngilizce Terim: Fitness For Service

Türkçe Terim: Servise Uygunluk

Kısaltma: FFS

Belirli çalışma koşullarında (Sıcaklık, basınç) ekipmana ait parçaların çalışıp çalışmayacağını belirlemek için ayrıca ekipmanın mevcut durumunu değerlendirmek için kullanılan sistematik bir yöntem.


Bu içerik Servise Uygunluk (Fitness For Service) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.