İngilizce Terim: Fishbone Diagrams

Türkçe Terim: Balık Kılçığı Diyagramı

Kısaltma: –

Yönetim sürecini ve sonucunu etkileyebilecek tüm faaliyetlerin tanımlanmasına yardımcı olmak için, kalite yönetiminde kullanılan sebep-sonuç diyagramlarıdır. Bu diyagramlar, farklı faaliyetler arasındaki ilişkiyi ve belirli faaliyet türleri etrafında nasıl gruplandıklarını gösterir. Balık kılçığı diyagramı aynı zamanda onu geliştiren kişi olan Japon kimya mühendisi Kaoru Ishikawa’nın adıyla Ishikawa Diyagramı olarak da anılır.


Bu içerik Balık Kılçığı Diyagramı (Fishbone Diagrams) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.