İngilizce Terim: Fire Zone

Türkçe Terim: Yangın Bölgesi (Zonu)

Kısaltma:

Yangın hâlinde, uyarı ve söndürme tedbirleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölüm


Bu içerik Yangın Bölgesi (Zonu) (Fire Zone) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.