İngilizce Terim: Fire Wall

Türkçe Terim: Yangın Duvarı

Kısaltma:

İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey eleman


Bu içerik Yangın Duvarı (Fire Wall) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.