İngilizce Terim: Fire Suppression

Türkçe Terim: Yangını Bastırma

Kısaltma:

Yangının kontolünü ve söndürülmesini kapsayan faaliyetler


Bu içerik Yangını Bastırma (Fire Suppression) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.